vinhomes-thang-long-mo-ban-nha-vuon-long-phu-4

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALES POLICY

DÀNH CHO BIỆT THỰ/ LIỀN KỀ VINHOMES THĂNG LONG/

FOR VILLAS OF VINHOMES THANG LONG

—– Tháng 08/2016 / Aug 2016 —–

 

 1. CHÍNH SÁCH / POLICY

Thời gian áp dụng:  Từ ngày 01/08/2016 cho đến khi có chính sách mới thay thế.

Applicable time: From 01/08/2016 until the Developer issues the new policy. Đối tượng áp dụng: Khách hàng mua biệt thự, liền kề Vinhomes Thăng Long. Applicable object: Clients purchase Villas of Vinhomes Thăng Long

 1. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TỪ CHỦ ĐẦU TƯ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ VỀ Ở SỚM / PROMOTION PROGRAM
  1. Khách hàng mua Biệt thự/Liền kề được Tặng gói dịch vụ quản lý Biệt thự/Liền kề 10 năm kể từ ngày nhận bàn giao Biệt thự/Liền kề.

Khách hàng không nhận Gói dịch vụ quản lý 10 năm sẽ được khấu trừ 1.500.000đ/m2 diện tích đất (trước VAT)

Clients purchasing Villas will be presented with Package of 10-year Villa management service from the date of handovering the Villa.

Clients do not receive Package of 10-year Villa management service will be deducted 1.500.000vnd/m2 land area (VAT excluded)

 1. Khách hàng mua Biệt thự/Liền kề được Tặng gói dịch vụ giáo dục dành cho hệ đào tạo tiêu chuẩn tại trường Phổ thông Liên cấp Vinschool gồm 100% tiền học phí và tiền ăn trong vòng 03 năm học kể từ ngày nhận bàn giao Biệt thự/Liền kề.

Khách hàng không nhận gói dịch vụ giáo dục tại trường Phổ thông Liên cấp Vinschool được trừ 135.000.000đ vào giá biệt thự/nhà liền kề (trước VAT)

Clients purchasing Villas will be presented with Package of 3-year Vinschool for standard education system from the date of hand-over the Villa.

Clients do not receive package of 3-year Vinschool will be deducted 135.000.000vnd (excluded VAT)

 1. Khách hàng mua Biệt thự/Liền kề được miễn phí xe Shuttle bus di chuyển từ dự án Vinhomes Thăng Long đến các địa điểm tại Mỹ Đình – Trung Hòa – Hà Đông trong vòng 02 năm kể từ ngày bàn giao Biệt thự/Liền kề.

Clients purchasing Villas will be presented with Package of free shuttle bus from Vinhomes Thăng Long to My Đinh – Trung Hoa – Ha Dong within 02 years since handover date.

Điều kiện hưởng ưu đãi

Khách hàng được hưởng chính sách ưu đãi từ CĐT phải tuân thủ các điều kiện Cam kết về ở sớm như sau:

Clients receive preferential policies must comply with below conditions:

 

CHÍNH SÁCH/

POLICIES

ĐIỀU KIỆN HƯỞNG ƯU ĐÃI/

PREFERENTIAL CONDITION

THU HỒI TRONG TRƯỜNG HỢP VI PHẠM/WITHDRAW IN CASE OF VIOLATION
Hỗ trợ Lãi suất 24 tháng (theo CS dưới đây)/24 months Interest support Khách hàng cam kết về ở sớm theo từng loại diện tích xây dưng như sau:/ Clients commit early-move-in base on

each type of construction area as below: Từ 300m2 trở lên: Cam kết về ở trong vòng 08 tháng kể từ ngày nhận bàn giao

Dừng HTLS từ thời điểm vi phạm Stop interest support from the time of violation.

 

Miễn phí DV 10 năm (mục II)/ Free of charge Package of 10-year Villa management service Equal or greater than 300m2 : Commit early-move-in within 08 months from the date of hand-over villa

 

251-299m2: Cam kết về ở trong vòng 06 tháng kể từ ngày nhận bàn giao

From 251m2 to 299m2: Commit early- move-in within 06 months from the date of hand-over villa

 

250m2 trở xuống: Cam kết về ở trong vòng 04 tháng kể từ ngày nhận bàn giao Less than or equal 250m2: Commit early- move-in within 04 months from the date of hand-over villa

Thu hồi ưu đãi/Withdraw preferential
Thẻ Vinschool 3 năm (mục II)/ Free of charge Package of 3-year Vinschool Thu hồi ưu đãi/ Withdraw preferential

(*) Đối với căn nhận bàn giao thô, thời hạn cam kết về ở sớm sẽ được thêm 3 tháng so với căn hoàn thiện

For unfurnished Villas, early-move-in commitment will be added up 3 months base furnished Villas

 • TIẾN ĐỘ THANH TOÁN / PAYMENT PROGRESS

 

 

Tiến độ HĐVV / Progress

Thanh toán / Payment
Lần 1: Khi ký HĐVV

1st  installment: Upon signing the Loan Contract

500.000.000 đồng/căn

500,000,000 VND/Villa

 

Lần 2: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày Thanh toán lần 1

2nd  installment: Within 15 days from the date of 1st installment

15% giá bán BT/LK (chưa gồm VAT) (đã bao gồm Lần 1)

15% Villa selling price (VAT excluded) (1st installment included)

Lần 3: Vào ngày 20/08/2016

3rd installment: On 20/08/2016

15% giá bán BT/LK (chưa gồm VAT)

15% Villa selling price (VAT excluded)

Tiến độ HĐMB / Progress Thanh toán / Payment
Lần 1: Ngay khi ký HĐMB (dự kiến tháng 9/2016)/

1st installment: Upon signing the Sale Contract (Expected in September 2016)

30% giá bán BT/LK (gồm VAT) (gồm giá trị HĐVV)

30% Villa selling price (VAT included) (Loan Agreement included)

Lần 2: Vào ngày 20/9/2016

2nd installment: On 20/9/2016

10% giá bán BT/LK (gồm VAT)

10% Villa selling price (VAT included)

Lần 3: Vào ngày 20/10/2016

3rd installment: On 20/10/2016

10% giá bán BT/LK (gồm VAT)

10% Villa selling price (VAT included)

Lần 4: Vào ngày 20/11/2016

4th   installment: On 20/11/2016

20% giá bán BT/LK (gồm VAT)

20% Villa selling price (VAT included)

 

Lần 5: Theo thông báo nhận bàn giao nhà (dự kiến Tháng 01/2017) 5th installment: Pursuant to Villa handover notice (expected January of 2017)

25% giá bán BT/LK (gồm VAT) + VAT của 5% giá bán BT/LK (sau khi trừ đi phần thanh toán của lần 6)

25% Villa selling price (VAT included) + VAT of 5% of the Villa selling price

 

Lần 6: Theo thời hạn về ở sớm

6th installment: Client completely early-move in commitment

Tương đương các khoản chiết khấu được hưởng (mà chưa được giảm trừ) khi thực hiện đúng cam kết về ở sớm theo chính sách ban hành theo quy định tại mục II

 

Lần 7: Khi nhận sổ đỏ

7th installment: When receiving the Ownership of Villa Certificate

05% giá bán BT/LK (chưa gồm VAT)

05% Villa selling price (VAT excluded)

 

 

Khách hàng có nhu cầu thanh toán trước hạn sẽ được hưởng mức chiết khấu tương đương 7%/năm trên khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn, trừ khi có thỏa thuận khác (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được chiết khấu thẳng vào giá bán biệt thự /

Clients make premature payment will receive a discount equal to 7%/year on the amount and the days of premature payment, Unless otherwise agreed. (This discount amount is subject to change without prior notice). The discount amount will be deducted into Villa’s selling price.

 1. THỦ TỤC KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN BIỆT THỰ, LIỀN KỀ / PROCEDURE FOR SIGNING THE VILLA SALE CONTRACT
THỦ TỤC / PROCEDURE TERM / TIME LIMIT
Ký Hợp đồng vay vốn / Signing the Loan contract Tại thời điểm thanh toán 500.000.000 đồng/căn/

At the time of making payment of 500,000,000 VND/ Villa

Ký Hợp đồng mua bán / Signing the Sale Contract Dự kiến tháng 09/2016/

Expected in September 2016

 

 1. CHÍNH SÁCH NHẬN THÔ VÀ HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI BIỆT THỰ/LIỀN KỀ / POLICY FOR UNFURNISHED VILLAS

 Đối tượng và thời gian áp dụng: Khách hàng mua BT/LK đặt cọc chậm nhất ngày 31/08/2016 (Theo danh sách đính kèm)

Application object and time: Clients purchase villa and deposit before 31st August 2016 (List of villas are attachted)

Chính  sách  áp  dụng:  Khách  hàng mua  biệt thự/liền  kề  thô  và  hoàn  thiện mặt  ngoài  sẽ  được   trừ

4.500.000đ/m2 xây dựng (trước VAT) /

Application    policy:    client    purchase   villa    with    bare-shell    condition   will    be                      deducted VND4,500,000/construction square meter (excluded of VAT)

 

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TỪ CĐT DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

PREFERENTIAL PROGRAM FROM THE DEVELOPER FOR CLIENTS

 1. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG VAY VỐN NGÂN HÀNG:

Khách hàng vay vốn ngân hàng và cam kết về ở sớm theo quy định của CĐT, sẽ được (i) hưởng chính sách hỗ tợ lãi suất lên tới 65% (TCB) giá bán Biệt thự/Liền kề (gồm VAT) và (ii) nhận Gói hỗ trợ hoàn thiện nội thất tùy theo giá trị Biệt thự bằng hình thức khấu trừ trực tiếp vào giá bán BT, cụ thể

 như sauvà nhận hỗ trợ lãi suất.

Preferential program for clients borrowing and receive interest support from Developer up to 65% (TCB) of Villa selling price (VAT included)

 1. Chính sách hỗ trợ vay vốn ngân hàng / Policy
CHÍNH SÁCH/ POLICY CHI TIẾT/ DETAILS
Mức dư nợ vay/

Outstanding debt

Lên tới 65% (TCB) giá bán BT/LK (đã gồm VAT)

Up to 65% (TCB) of Villa selling price (VAT included).

Mức dư nợ được CĐT HTLS Outstanding   debt    supported                       by Developer 65% giá bán BT/LK gồm VAT

65% of Villa selling price (VAT included)

Lãi suất và thời gian hỗ trợ vay vốn/

Interest rate and time of loan support

LS 0% trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày giải ngân nhưng không chậm hơn ngày 30/09/2018

Interest rate 0% during 24 months as from the date of disbursement but no later than 31/09/2018

Ân hạn nợ gốc (kể từ ngày giải ngân đầu tiên của ngân hàng)

Period of grace for principal (as from the first disbursement date of the bank)

24 tháng

24 months

Phí trả nợ trước hạn trong thời gian HTLS /

Fee for premature repayment during the time of interest rate support

 

0%

 1. Chính sách hỗ trợ gói hoàn thiện nội thất, tùy theo giá trị Biệt thự bằng hình thức khấu trừ trực tiếp vào giá bán BT (chưa bao gồm VAT):

Clients received interest support will be presented with furniture package or deducted from Villa’s values as details

Tổng giá trị biệt thự/nhà liền kề (sau khi đã giảm trừ các khoản chiết khấu, giảm giá khác, đã gồm VAT) Villa’s values (after discounts, including VAT)  

 

Quà tặng / Promotional gifts

 

Dưới 10 tỷ / Under 10 billions VND

Gói nội thất trị giá 800.000.000 VNĐ bằng tiền mặt tương đương Support completing furniture package with total value of VND 800.000.000( receive cash equivalents)
Từ 10 đến 15 tỷ / From 10 to 15 billions VND Gói nội thất trị giá 1.000.000.000 VNĐ bằng tiền mặt tương đương / Support completing furniture package with total value of VND 1.000.000.000 ( receive cash equivalents)

 

 

Trên 15 tỷ / Above 15 billions VND

Gói nội thất trị giá 2.000.000.000 VNĐ bằng tiền mặt tương đương / Support completing furniture package with total value of VND 2.000.000.000 ( receive cash equivalents)
Thời điểm nhận quà tặng /

Timeline

Khi khách hàng thực hiện đúng Cam kết về ở sớm / Completely early- moving commitment

 

 1. Tiến độ giải ngân / Progress of payment and disbursement

 

 

 

Tiến độ

Thanh toán dành cho khách hàng VV NH TCB /

Payment for clients borrowing the Bank

 

Khách giải ngân /

Disbursement of clients

Ngân hàng giải ngân

/

Disbursement of the bank

Hỗ trợ của CĐT /

Support of the Developer

Lần 1: Khi ký HĐVV

1st installment: Upon signing the Loan Contract

500.000.000 đồng/căn

500,000,000 VND/Villa

 

Lần 2: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày Thanh toán lần 1

2nd installment: Within 15 days from the date of 1st installment

15% giá bán BT/LK (chưa gồm VAT) (đã bao gồm tiền HĐVV)

15% Villa selling price (VAT excluded) (Loan Contract included)

 

Lần 3: Vào ngày 20/08/2016

3rd installment: On 20/08/2016

15% giá bán BT/LK (chưa gồm VAT)

15% Villa selling price (VAT excluded)

Lần 4: Ngay khi ký HĐMB (dự kiến tháng 9/2016)/

4th installment: Upon signing the Sale Contract (Expected in

September 2016)

 

VAT của 30% lần 2 + 3 VAT of 30% of 2nd + 3rd installment

 

Lần 5: Vào ngày 20/9/2016

5th installment: On 20/9/2016

05% giá bán BT/LK (gồm VAT)

05% Villa selling price (VAT included)

 

Lần 6: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB

6th installment: Within 15 days

from the date of signing the Sale Contract

60% giá bán BT/LK (gồm VAT) trừ đi khoản hỗ trợ hoàn thiện nội thất theo quy định tại mục 2

60% of Villa selling price (VAT included)

CĐT thanh toán toàn bộ lãi vay theo mục I.1

 

The Developer pays all loan pursuant to section I.1

Lần 7: Khi khách hàng thực hiện đúng cam kết về ở sớm 7th installment: Client completely early-move in commitment Giá trị gói nội thất được quy định tại mục 2

 

Trường hợp khách hàng vi phạm cam kết về ở sớm, Ngân hàng/Khách hàng sẽ giải ngân/thanh toán bổ sung bằng đúng giá trị gói nội thất được quy định tại mục 2)

CĐT thanh toán toàn bộ lãi vay theo mục I.1

 

The Developer pays all loan pursuant to section I.1

 

Lần 8: Theo thông báo nhận bàn giao nhà (dự kiến Tháng 01/2017)

8th installment: Pursuant to

Villa handover notice (expected January 2017)

VAT của 5% giá bán BT/LK

VAT of 5% of the Villa selling price

CĐT thanh toán toàn bộ lãi vay theo mục I.1  The Developer pays all loan pursuant to section I.1
 

Khi nhận sổ đỏ

At the time of receiving the Ownership of Villa Certificate

 

05% giá bán BT/LK (chưa gồm VAT) 05% of Villa selling price (VAT excluded)

CĐT thanh toán toàn bộ lãi vay theo mục I.1

 

The Developer pays all loan pursuant to section I.1

 

 1. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG KHÔNG VAY VỐN NGÂN HÀNG VÀ THỰC HIỆN THANH TOÁN THEO ĐÚNG TIẾN ĐỘ.

 Khách hàng không tham gia chương trình HTLS được nhận quà tặng xe ô tô Mercedes tùy theo giá trị biệt thự, bằng hình thức khấu trừ trực tiếp vào giá bán Biệt thự (trước VAT), cụ thể như sau:

Tổng giá trị biệt thự/

nhà liền kề (sau khi đã giảm trừ các khoản chiết khấu, giảm giá khác, đã gồm VAT)

Villa’s values (after discounts, including VAT)

 

 

Xe ô tô được tặng/ Car Model

 

 

Chiết khấu tiền mặt/Payment Deduct

Dưới 10 tỷ

Under 10 billions VND

Xe Mercedes – MODEL: A200

Mercedes – MODEL: A200

1.400.000.000 VNĐ

VND 1,400,000,000

Từ 10 đến 15 tỷ

From 10 to 15 billions VND

Xe Mercedes – MODEL: C200

Mercedes – MODEL: C200

1.800.000.000 VNĐ

VND 1,800,000,000

Trên 15 tỷ

Above 15 billions VND

Xe Mercedes – MODEL: E400

Mercedes – MODEL: E400

3.500.000.000 VNĐ

VND 3,500,000,000

 

 

Thời gian nhận quà tặng Timeline

Trong vòng 30 ngày kể từ khi khách hàng thực hiện cam kết về ở sớm

Within 30 days since the day of comply yearly-moving commitment

–  Giảm 50%  khi khách ký HĐMB

–  Giảm 50% còn lại khi khách hàng thực hiện đúng Cam kết về ở sớm

–  Deducted 50% as signing Sales Contract

– Deducted 50% as comply early- moving commitment

*Lưu ý: khách hàng đăng ký nguyện vọng ngay khi ký HĐVV/Clients register payment option when sign loan contract.